Priser

Priser

- Under det första besöket tittar vi tillsammans på det aktuella arbetet och går igenom Dina önskemål. Jag återkommer därefter med förslag och prisuppskattning.

 

- Vi kommer överens om att göra en del av arbetet klart innan vi går vidare till nästa delmål, därefter redovisar jag arbetad tid löpande så att Du som kund kan känna Dig trygg.

 

- Information om arbetet är RUT- eller ROT-berättigat ges innan arbetet påbörjas. Det är upp till dig som kund att kontrollera med Skatteverket att du har avdrag kvar att utnyttja.

 

- Timdebitering: 648 kr/tim

 

- Milersättning: 60 kr/mil

 

- Maskinhyra: enligt överenskommelse innan arbetet påbörjas

 

- Vid transport av ris eller schakt med bil/släp

tillkommer 250 kr per avgift/tillfälle.

Större transporter efter förfrågan.

 

- Fakturering sker veckovis. Priserna angivna inklusive moms.


- Minsta fakturering är 1 timma, därefter

faktureras varje påbörjad halvtimma.

 

 

*Om den totala restiden överstiger 30 min, så

tillkommer timdebitering & milersättning enligt ovan.

Nyhet!

Känner Du någon som "har allt"? Eller vill du kanske ge det där lilla extra till någon? Ett presentkort på våra trädgårdstjänster blir garanterat en uppskattad och spännande gåva!